Privacy

MijnKorting.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, hiervoor gelden de wettelijke richtlijnen zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld, ook niet wat betreft het gebruik van acties, aanbiedingen of kortingscodes.

Als u er voor heeft gekozen via Facebook of andere social media in te loggen op MijnKorting.nl, dan posten wij nooit zonder uw toestemming acties, aanbiedingen of kortingscodes op uw persoonlijke social media pagina.

Uitsluitend indien MijnKorting.nl hiertoe wettelijk is verplicht worden persoonsgegevens verstrekt aan bevoegd gezag, waaronder opsporingsinstanties en fiscale autoriteiten.